Vedaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud:

kliendi hooletusel

kliendi/kolmanda osapoole tekitatud vigastustest kauba peale- ja mahalaadimisel

kauba eripärast tulenevad kahjustused (nt roostetamine, aurustumine, riknemine jne)

kauba puudulik pakendamine või pakendi puudumine

vedajale esitatud puudulik/vale info kauba kohta

vältimatud asjaolud (nt röövimine, liiklusõnnetused jms)

Kergesti purunevate või väga hinnaliste kaupade transpordil soovitame sõlmida täiendav veosekindlustus.