Arvestuslik kaal

Kaubasaadetiste arvestuslik transpordihind arvutatakse alljärgnevalt:

Autotranspordi hind arvutatakse mahukaalu suhte järgi järgmiselt:

1 cbm = 333 kg
1 laadimismeeter = 1850 kg
1 EUR alus = 740 kg
1 EUR alus = 0,4 laadimismeetrit =2,22 cbm
1 FIN alus = 1000 kg
1 FIN alus = 0,5 laadimismeetrit

kus ühestandard (põhjamõõtudega 1,2m*0,8m) EUR aluse kaal on mahukaalu suhte järgi 740 kg.
See tähendab, et kui teol on 1 EUR alus reaalkaaluga 200 kg, siis arvestuslikuks mahukaaluks on 740 kg.

Lennutranspordi hind arvutatakse järgneva suhte alusel:

1 cbm = 167 kg

kus ühe karbi, mõõtudega 1m*1m*1m, arvestuslik mahukaal on 167 kg. Kui aga reaalkaal ületab 167 kg siis tehakse arvutus reaalkaalu järgi.

Meretranspordi (LCL) hind arvutatakse mahukaalu suhte järgi järgmiselt:

1 cbm = 1000 kg

kus ühe karbi, mõõtudega 1m*1m*1m, arvestuslik mahukaal on 1000 kg.