AS LKW Rotare on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni liige. Kõik masinad on kaetud CMR kindlustusega, mis on kooskõlas CMR konventsiooniga. CMR kindlustuse eest klient eraldi tasuma ei pea.

Plaanides tellida kauba transporti, on kliendil alati kasulik teada, millise hüvituse ta saab, kui juhtub halvim, st kui kaup läheb kaduma või saab kahjustatud.

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma. Vedaja vastutuskindlustuse puhul tuleb teada järgmist:

õhutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 16,67 SDR ehk umbes 20 USD kauba brutokg kohta (AWB kindlustus);

autotranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR ehk umbes 10 USD kauba brutokg kohta (CMR kindlustus);

meretranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 2 SDR kauba brutokg (2,4 USD) või 666,67 SDR (800 USD) ühiku kohta (B/L kindlustus);

kauba kadumisel või kahjustumisel kohaliku transpordi protsessi käigus on vedaja vastutus sätestatud vastava maa ekspedeerijate assotsiatsiooni üldtingimustega või mõne muu kehtiva dokumendiga;
vastutuskindlustus nagu iga teine kindlustus hüvitab kahju reaalkaalu alusel, seega mitte võimaliku mahukaalu alusel.

Tuleb meeles pidada, et lisaks hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid, vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida (nt röövimine).

Kui Teie kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja kui Te soovite kindlusust ka juhuks, kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta, siis soovitame Teil tellida kaubale täis veosekindlustus kõikide riskide vastu ICC (A) klauslite alusel.